Förvaltningschef Kultur och fritidsförvaltningen

20 januari 2010

Eskilstuna kommun söker förvaltningschef till kultur och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsverksamheten i Eskilstuna är bred och mångsidig. Utbudet av aktiviteter är brett och varierat. Det övergripande långsiktiga målet för kultur- och fritidsnämndens verksamheter är att alla erbjuds ta del. Förutom att erbjuda bildning, upplevelser och aktiviteter av olika slag ryms också ansvaret för att samla, vårda och visa kulturarvet. Barn och ungdomar är särskilt prioriterade målgrupper.

I Eskilstuna kommun finns en mängd anläggningar för idrott och friluftsliv. Föreningslivet stöds både med lokaler och med bidrag. I arbetet med ABM (samverkan mellan Arkiv, Bibliotek och Museer) är Eskilstuna en föregångare. Stadsarkivet utsågs till Årets arkiv 2008 för sitt sätt att arbeta med modern arkivbildning och sitt utåtriktade arbete. Stadsbiblioteket genomgår en stor omvandling för att anpassa verksamheten till dagens Eskilstuna. Stadsmuseet arbetar för att tillvarata, bevara och visa Eskilstunas lokala historia med tyngdpunkt på industrihistoria där vapenindustrin utgör en unik del samt att spegla invandringens betydelse för staden. Konstmuseet invigdes på ny plats 2006 och har idag en profil inom nordisk samtidskonst och design. Musikskolan stimulerar barn och ungdomar till eget musikskapande och bidra till ett rikt och varierande musikliv i Eskilstuna. Ung Fritid arbetar förebyggande och främjande när det gäller ungdomars fritid. Sedan 2009 ingår även kommunens fritidsgårdar och ett Ungdomens hus i verksamheten. Eskilstuna kultur ansvarar för programverksamhet och ett flertal arenor för teater, musik, dans och andra evenemang.

Som förvaltningschef ingår du i Eskilstuna kommunkoncerns ledningsgrupp och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att erbjuda kommuninvånarna en högkvalitativ verksamhet.

Förvaltningen har cirka 240 anställda med en budgetomslutning på cirka 205 miljoner kronor. Under 2009 har ett stort omställningsarbete genomförts, präglat av besparingar och effektiviseringar. Arbetet med att anpassa organisationen och uppdragen till de nya ekonomiska ramarna har inletts och fortsätter 2010.

Du har självklart fullständigt resultatansvar för förvaltningens verksamhet, personal och ekonomi.

Vi söker dig som har god insikt i förvaltningens verksamhet och som har gedigen och framgångsrik erfarenhet av strategiskt chefskap, dvs ha varit chef över chefer, från en eller flera större organisationer. Du har dessutom god kunskap och god förståelse för hur en politiskt styrd verksamhet fungerar. Relevant akademisk utbildning är också ett krav.

Befattningen kräver att du har god helhetssyn och god strategisk förmåga. Det är naturligt för dig att leda genom att sätta och förankra mål, samt att på ett engagerande och entusiasmerande sätt använda organisationen för att nå dessa. I ditt ledarskap är du rak, tydlig och står för fattade beslut. Du har även lätt för att kommunicera i såväl tal som skrift. Du delar även kommunkoncernens synsätt på vikten av att aktivt arbeta för mångfald och jämlikhet.

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära.

Välkommen!

Kontakta gärna vår konsult Conny Besterman, 013 – 24 49 82 för mer information och en första diskussion om tjänsten. Din intresseanmälan vill vi ha senast den 1 februari till cv@as

Det går inte att kommentera på den här sidan.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: