Kulturpedagog

28 december 2009

Kultur i Väst, Konst- och kulturutveckling

Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation vars främsta uppgift är att ansvara för att de 1,5 miljoner invånarna har tillgång till en god hälso- och sjukvård. Regionen har också uppdraget att svara för utvecklingsfrågor.

Kultur i Väst består av enheterna Konst- och kulturutveckling, Regionbiblioteket och Musik i Väst. Förvaltningen har ca 80 medarbetare.

I Konst- och kulturutveckling ingår sex konsulentverksamheter: arkitektur-, dans-, film-, konst-, mångkultur- samt konsulent för barn- och ungdomskultur. Dessutom finns fyra olika resurscentrum: Danskontoret, Klangfärg, OPEN, och Share Music. Därutöver hyser enheten tillfälliga projekt.

Klangfärg är ett resurscentrum för skapande inom LSS-omsorg och särskola. Hos oss kan personal inom dessa områden få stöd och fortbildning i arbetet med form, färg och musik.

Arbetsuppgifter

?Planering och genomförande av personalfortbildningar, handledning, verksamhetsbesök och uppdragsutbildningar inom LSS-verksamhet och särskola.

?Framtagande av informationsmaterial, nyhetsbrev och kursdokumentationer.

?Att utveckla Klangfärg i samspel med andra verksamheter inom förvaltningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som uppfattas som ödmjuk och lyhörd för och kreativ i att bemöta olika människors behov. Du ska vara självständig och samtidigt ha god samarbetsförmåga. Du är intresserad av allas människors rätt till eget skapande och har drivkraften att göra det möjligt i praktiken.

Erfarenhet av LSS-verksamhet (daglig verksamhet, gruppboende) samt relevant utbildning inom skapande pedagogik, med särskild områdeskunskap inom färg och form, är ett krav. Du ska har god datorvana samt körkort för bil. Du ska även kunna formulera dig väl på svenska i tal och skrift.

Upplysningar

Kulturpedagoger Tina Weidelt tfn 031-705 17 05, Lars Lundberg tfn 031-705 17 06 eller tf verksamhetschef Henrik Martén tfn 031-705 17 11.

Facklig företrädare

SKTF: Gunilla Bosaeus tfn 0500-49 56 45, DIK: Marie Bergdahl tfn 031-705 17 08, Lärarförbundet: Lars Lundberg tfn 031-705 17 06.

Det går inte att kommentera på den här sidan.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: