Musikmuseet söker fotograf (221-26/2010)

02 februari 2010

Musikmuseet ingår i Statens musiksamlingar – en central myndighet med grundläggande uppgift att samla in, vårda, bevara och levandegöra kulturarvet inom teater, dans och musik.

Musikmuseet söker fotograf

Sedan 2009 deltar Musikmuseet i EU-projektet MIMO (Musical Instrument Museums Online). Målet med projektet är att skapa en gemensam portal som tillgängliggör information om musikinstrument i museers samlingar.

MIMO kommer att finnas under den europeiska webbplatsen EUROPEANA.

Elva museer i Europa deltar. Projektet beräknas pågå till augusti 2011.

Till arbetet med MIMO söker Musikmuseet en fotograf för instrumentfotografering.

Arbetsuppgifter:

Arbetet består av fotografering, katalogisering och redigering för webbpublicering. Du kommer att använda digital fotoutrustning och arbeta i Adobe Photoshop Lightroom.

Arbetet är i huvudsak förlagt till Musikmuseets magasin i Tumba.

Kvalifikationer:

Du ska

– vara professionell fotograf

– ha dokumenterad erfarenhet av att fotografera museiföremål

– ha dokumenterad erfarenhet av att registrera och katalogisera bilder

– kunna arbeta med ett stort material på kort tid

– ha god organisationsförmåga

God kännedom om musikinstrument är en merit.

Det går inte att kommentera på den här sidan.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: