Tekniker (musik, arrangemang)

02 februari 2010

I Halmstad bor cirka 90 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Halmstads kommun har cirka 7 000 medarbetare som tillsammans strävar efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.

Vi ser nytänkande, mångfald och samverkan som förutsättningar för att lyckas! Vill du vara med?

Kulturförvaltningens verksamheter berikar människors liv genom folkbibliotek, fritidsgårdar, konst- och kulturverksamhet. Vi svarar också för stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kommunens konsument- budget-, energi- och klimatrådgivning.

I september 2009 öppnades Nolltrefem i centrala Halmstad. Nolltrefem är ett hus för alla mellan 15 och 25 där ungas engagemang och delaktighet står i centrum. Här finns bl a café samt replokaler, musikstudio, dans- och träningssalar, skapande verkstäder, scen samt film och medieverkstad.

ARBETSUPPGIFTER
Nolltrefem har sex anställda (arbetsledare, tekniker, ungdomshandledare, fritidsledare, ungkulturproducent och vaktmästare). Nu vill vi komplettera arbetsstyrkan med en person med musik och arrangemang som inriktning.

Precis som övriga anställda är du viktig för att inspirera, coacha och planera verksamheten tillsammans med de unga. Inriktningen i ditt arbete kommer att innebära att du rör dig mer i huset bland besökarna än sitter bakom ett skrivbord.

Du kommer att vara delaktig i många verksamheter i Nolltrefem, men ditt speciella ansvarsområde är att svara för scenarrangemang och teknik (PA-ljud och ljus). Scenen på Nolltrefem ska fungera som plattform för de ungas egna framträdanden men också erbjuda musik och scenkonst av lokal och i vissa fall nationell rang. Du ska fånga upp idéer stimulera, stödja, planera och ibland även genomföra arrangemang.

KVALIFIKATIONER
Du drivs av ett stort engagemang, har brett intresse för ungdomars kultur och är en god pedagog.
Du har bred och djup teknisk kompetens, parad med stor flexibilitet och förmåga att hantera hastigt uppkomna situationer.
Du har erfarenhet av att driva arrangemang från idé till scen.
Vi ser gärna att du har högskolekompetens inom relevant område.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Det går inte att kommentera på den här sidan.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: